System APIRUS uniPaaS SQL - obieg dokumentów

System APIRUS nie jest oparty o pocztę elektroniczną, znaną z Państwu z codziennej obsługi. Jego podstawową zaletą jest pełna integracja z bazą danych zintegrowanego systemu, zawierającą informacje o lokatorach, najemcach, właścicielach, kontrahentach, zasobach, lokalach, członkach i.t.p.

 

Wybrane cechy modułu: 

  • umożliwia odwzorowanie pełnej struktury organizacyjnej użytkownika
  • umożliwia zdefiniowanie ścieżek obiegu dokumentów w złożonej strukturze odbiorców
  • umożliwia określenie automatycznych terminów wykonania zarejestrowanego zadania.
  • w systemie, jako załącznik do pisma, można rejestrować także dowolne dane skojarzone w systemie Windows stacji roboczych (skanowane dokumenty PDF, dokumenty MS Office, dokumenty OpenOffice czy LibreOffice, pliki multimedialne)..
  • informacja o korespondencji dla użytkownika jest widoczna w każdym module zintegrowanego systemu.
  • Umożliwia zdefiniowanym użytkownikom kontrolę terminów wykonania zadań.


 Przykładowe zastosowanie systemu APIRUS:

apirus typowy sposob zastosowania