System DYKTATOR uniPaaS SQL

Dyktator jest systemem w którym firma dokonuje rejestracji planów finansowych.

Podstawowym zadaniem Dyktatora jest chronienie zasobów finansowych firmy przed deficytem.

 

Wybrane cechy systemu:

  • umożliwia kontrolę poziom zobowiązań w poszczególnych pozycjach tablicy planu w ciągu roku budżetowego.
  • umożliwia kontrolę finansowego wykonania poszczególnych zamówień.
  • posiada możliwość zdefiniowania planów zgodnie z klasyfikacją budzetową
  • jedynie zdefiniowani użytkownicy posiadają prawa do korekty planów finansowych i zatwierdzania środków.