System FORSA uniPaaS SQL

 

System FORSA (Finanse Operacje Rozliczenia Sprawozdania Analizy) jest pakietem przeznaczonym do prowadzenia księgowości dowolnej wielkości podmiotu gospodarczego. Zadaniem systemu jest automatyzacja prowadzenia ewidencji, obiegu dokumentów i realizacja zadań bieżących, związanych z działalnością finansowo-księgową.


Wybrane cechy systemu:

 

 • jest w pełni zgodny z ustawą o rachunkowości komputerowej;
 • korzysta z centralnej bazy kontrahentów firmy;
 • prowadzi zbiory stanów kont analitycznych w wybranych okresach sprawozdawczych miesięcznie, pozwalając na emisję zestawień stanów i obrotów; 
 • zawiera moduł fakturowania do obsługi sprzedaży nie ujętej w systemie czynszowym;
 • posiada automatyczne zasilanie notą sprzedaży czynszowej z modułu SMERF z podziałem rodzajowym o dowolnym stopniu szczegółowości i z podziałem np. na budynki czy nieruchomości i kategorie;
 • automatycznie  rejestruje raport kasowy z modułu KASA;
 • rozksięgowuje automatyczne dokumenty kosztowe na budynki lub nieruchomości wg tworzonych przez użytkownika kluczy podziałowych (szablonów do dekretacji);
 • automatyczne zamyka konta np. poprzez przeniesienie kosztów i przychodów na wynik finansowy;
 • posiada interfejs do importowania danych z innych systemów;
 • przygotowany jest do integracji z systemami bankowymi np. Multicash.

 System pozwala na:

 • rejestrowanie dokumentów źródłowych przyszłych okresów (jeszcze nie otwartych);
 • jednoczesne wprowadzanie dekretów  kilku pracownikom w różnych miesiącach rozliczeniowych;
 • rejestrację kosztów i przychodów wg miejsca powstania, w szczególności wg budynków    i nieruchomości;
 • tworzenie sprawozdań indywidualnych użytkownika z zapisów na kontach wg dowolnie określanego obszaru np. spółdzielnia,  osiedle, nieruchomość, budynek, kategoria obiektu;
 • łatwy dostęp do zbiorów kilku lat.

 Poniżej prezentacja wyglądu kilku przykładowych ekranów systemu:

(kliknij aby powiększyć)


Automatyczne zamykanie sald na kontach:

forsa automatyczne zamykanie sald

 

Dekretowanie na konta:

forsa dekrety

 

Mechanizm budowania sprawozdań:

forsa sprawozdania