System SMERF Czynsze - Windykacja uniPaas SQL

System prowadzi bieżące rozrachunki z tytułu opłat lokalowych. Poprzez pełną dokumentację zapisów w czasie i szybki dostęp do historii tychże zapisów, system znacznie ułatwia windykację, a poprzez to szybszą i skuteczniejszą likwidację zadłużeń.

 

Wybrane cechy systemu:

  • elastyczność w tworzeniu dowolnych obciążeń;

slownik

  • elastyczność w tworzeniu tytułów rozrachunkowych;

tytuly rozrachunkowe

  • zapisy historyczne – pełna dokumentacja;

zapisy historyczne

  • automatyczne wyliczanie korekt wstecznych w czasie do 3 lat;
  • elastyczny moduł ratalnych spłat zadłużenia;
  • windykacja z pełną dokumentacją do spraw sądowych;

windykacja

  • pełna współpraca z bankowymi systemami masowych płatności;
  • pełna wymiana informacji z systemami Media , Koszty , Forsa;
  • wbudowany edytor do tworzenia dowolnych pism;
  • w systemie można rejestrować także dowolne dane skojarzone w systemie Windows stacji roboczych (dokumenty MS Office, dokumenty OpenOffice czy LibreOffice, pliki multimedialne).

zdjecie lokatora